210/36 ม.10 บ.ขอนขว้าง ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230

ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต และเกมออนไลท์ รับซ่อม และอัปเกรดคอมพิวเตอร์เก่าให้เป็นคอมพิวเตอร์ใหม่

บริหารงานโดย ร.ต. สมนึก โชติอุดม